SOHO FACTORY WARSZAWA
projekty rewitalizacyjne przy ul. Mińskiej 25

Soho Factory to ponad ośmiohektarowy teren mieszczący się na warszawskim Kamionku przy ul. Mińskiej 25. Historia terenu jest urozmaicona: przed I wojną była tu Fabryka Jutowa, w 1920 roku tereny fabryczne przejęły uroczyście – w obecności marszałka Piłsudskiego – Zakłady Amunicyjne „Pocisk”, a po prowizorycznej powojennej odbudowie uruchomiono najpierw warsztaty samochodowe, a później Warszawską Fabrykę Motocykli, produkującą słynne skutery Osa i motocykle SHL. 

Zaniedbywany przez ostatnie dziesięciolecia obszar trafił przed kilkoma laty w ręce obecnego właściciela, który dostrzegł w tym podupadającym miejscu potencjał i postanowił stworzyć nowy adres na mapie kreatywnej Warszawy – Soho Factory. W 2010 roku do realizacji tego przedsięwzięcia dołączyło biuro Projekt Praga, projektując szereg interwencji przestrzennych na terenie całego zespołu. Wśród nich znalazła się koncepcja centralnej przestrzeni publicznej zespołu oraz rewitalizacji hali 19, budynku 18, 23, 46 i kilku innych. 

  • tytuł REWITALIZACJA CENTRALNEJ STREFY TERENU – BUDYNEK 18, 19, 23 I PAWILON OGRODOWY 
  • klient FUNDUSZ BLACK LION 
  • status PROJEKT 2010 / REALIZACJA 2011 
  • lokalizacja UL.MIŃSKA 25, WARSZAWA 
  • zespół MARCIN GARBACKI, KAROLINA TUNAJEK, MACIEJ RĄBEK, JAKUB TOLAK 
  • zdjęcia WOJTEK SZEPEL, PROJEKT PRAGA


Istniejące budynki na przestrzeni lat były wielokrotnie przebudowywane, niekiedy w sposób barbarzyński. Również teren na którym są usytuowane, ulegał postępującej degradacji i pozostawał zamknięty. Dlatego ważnym aspektem rewitalizacji zespołu Soho była idea otwarcia – zarówno dosłownego, realizowanego poprzez otwieranie wtórnie zabudowanych elewacji budynków, jak i otwarcia w szerszym znaczeniu - otwarcia tej części Kamionka na miasto, poprzez wprowadzanie nowych funkcji przyciągających użytkowników z różnych części Warszawy. 

Dziś na terenie Soho oprócz różnych biur, pracowni, redakcji, sklepów, gastronomii znajdują się galerie Leto i Piktogram oraz Muzeum Neonów. Przestrzenie wielofunkcyjne Soho goszczą wiele wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych, m. in. Przetwory, Free Form Festival, Gdynia Design Days. Wciąż działa tu kilka zakładów rzemieślniczych, osiadłych na terenie dawno przed czasem jego metamorfozy, a jednocześnie powstają już pierwsze budynku z planowanego na wolnej części terenu zespołu mieszkaniowego. Ten urozmaicony model funkcjonowania zaowocował dużą popularnością miejsca, które w ciągu zaledwie kilku lat zostało przywrócone miastu, stworzyło własny ‘mikroklimat’, stało się atrakcyjne i szeroko rozpoznawalne. 

Projekty rewitalizacyjne na terenie Soho Factory Warszawa:
RESTAURACJA ‘WARSZAWA WSCHODNIA’ [link]
GALERIA LETO PIKTOGRAM [link]
BUDYNEK 18 [link]
HALA 19 [link]
PAWILON 23 [link]
TEREN ZIELONY [link]