WYDZIAŁ PSYCHOLOGII UNIWERSYTET WARSZAWSKI - I NAGRODA W KONKURSIE

  • klientUNIWERSYTET WARSZAWSKI
  • statusPROJEKT KONKURSOWY 2017 - I NAGRODA
  • zespółPIOTR BUJNOWSKI ARCHITEKT + PROJEKT PRAGA
  • zespół autorskiPIOTR BUJNOWSKI, MARCIN GARBACKI, KAROLINA TUNAJEK, ZOFIA STACHURA, JAN SZKARŁAT
  • współpracaMALWINA MĄKA, KATARZYNA KROKOS, JOANNA RYŻKO
  • opracowanie branżowe REWITECH
  • wizualizacjeRENDEREK, ZOFIA STACHURA, JAN SZKARŁAT

Nowy budynek dydaktyczno-naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego zlokalizowany będzie na terenie Kampusu Ochota, w sąsiedztwie planowanego Forum Uniwersyteckiego.

Punktem wyjścia koncepcji były zagadnienia związane z ładem przestrzennym kampusu: wzmocnienie relacji z miastem, połączenie z Parkiem im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz kształtowanie przestrzeni publicznych wokół budynku i w kontekście planowanego Forum Uniwersyteckiego.

Na tej bazie powstała koncepcja budynku złożonego ze zdyscyplinowanej, powściągliwej i neutralnej głównej bryły, zestawionej z wielofunkcyjnym zadaszeniem, przyciągającym użytkowników i animującym życie kampusu.

Hasło otwartości towarzyszy elementom koncepcji w różnych skalach i znaczeniach, jako idea odpowiadająca charakterowi współczesnej edukacji akademickiej, opartej na dialogu, wymianie wiedzy, interakcji i współpracy.

Publiczny parter i dach z ogrodem są otwarte na kampus, piętra budynku są natomiast otwarte do środka. Przestrzenie dydaktyczne i badawcze zostały rozplanowane wokół wielofunkcyjnego atrium - miejsca integracji, wymiany i spotkań wszystkich użytkowników – wykładowców, doktorantów, studentów i gości.

Wyjście poza obrys parteru i zaaranżowanie wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej pod zadaszonym placem wejściowym, jest ważnym elementem integracji nowego budynku z otoczeniem. Pod zadaszeniem umieszczono wyjście z parkingu podziemnego, ogródki gastronomii, parking dla rowerów, siedziska i zorganizowaną zieleń.

Zlokalizowanie w parterze funkcji publicznych, dostępnych również dla użytkowników spoza wydziału (przestrzeń wystawowa, kantyna, kawiarnia, aula), wzmacnia obecność budynku w skali kampusu, czyni go użytecznym i atrakcyjnym dla szerokiego grona odbiorców.

Parter w całej swojej publicznej części został przeszklony. Natomiast elewacje głównej bryły ukształtowano z dwóch motywów: zagęszczonych modularnych podziałów, wprowadzonych na piętrze administracyjnym i przy innych strefach o preferowanym mniejszym wglądzie i nasłonecznieniu, oraz z otwartych przeszklonych sekcji we wszystkich salach dydaktycznych i czytelni, podkreślających otwarty, przyjazny charakter budynku i przestrzeni dydaktyczno - badawczych.