KWARTAŁ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ „NOWE ŻERNIKI” WE WROCŁAWIU - I NAGRODA W KONKURSIE

  • klientTBS WROCŁAW
  • statusKONKURS DWUETAPOWY (I NAGRODA) 2013-2014
  • lokalizacjaNOWE ŻERNIKI, WROCŁAW
  • zespółMARCIN GARBACKI, KAROLINA TUNAJEK, ZUZANNA BUJACZ, KATARZYNA PYKA, MAREK WOJDA
  • wizualizacjePIOTR LUTAREWICZ


Koncepcja obejmuje zagospodarowanie kwartału przeznaczonego pod zabudową mieszkaniową TBS.

Zaplanowano dwa budynki: trzypiętrowy dom dla osób starszych z serwisem opiekuńczym i lokalami usługowymi oraz sześciopiętrowy budynek z mieszkaniami na wynajem i przedszkolem.

Budynek seniorów zlokalizowany jest przy głównej ulicy. Umieszczenie go bezpośrednio przy strefie miejskiej ma na celu wzmocnienie uczestnictwa tej grupy w życiu otoczenia, ulicy.

Budynek zaprojektowany został zgodnie z wytycznymi w układzie korytarzowym. Korytarz przyjął formę patia łączącego wszystkie kondygnacje mieszkalne, dzięki czemu pełni rolę integracyjną. Na każdej kondygnacji od strony południowej zlokalizowane zostało małe pomieszczenie klubowe. Każdy mieszkaniec budynku przed wejściem do swojego mieszkania ma miejsce do siedzenia, mały schowek i miejsce na uprawę kwiatów doniczkowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu wejścia do mieszkań przestają być anonimowe, a ich różny wygląd ułatwia orientacje lokatorów we wspólnej przestrzeni. Seniorzy mogą korzystać także z dachu budynku, gdzie przewiduję się możliwość uprawy warzyw i kwiatów.


Pomiędzy prostymi bryłami budynków, zorientowanymi wschód-zachód, rozpościera się pofalowany zielony „dywan” wielofunkcyjnego dziedzińca, mieszczącego strefy rekreacji dla wszystkich mieszkańców. Wypiętrzenia dziedzińca domykają i oddzielają akustycznie poszczególne strefy, kryją również parking naziemny.

Myślą przewodnią  projektu było stworzenie przestrzeni sprzyjającej relacjom społecznym pomiędzy mieszkańcami, przy zachowaniu autonomii obu budynków. Ważnym zagadnieniem było również otwarcie kwartału na otoczenie, przy jednoczesnym zapewnieniu mieszkańcom kameralności.

Fasady obu budynków mają powściągliwy charakter, składają się z powtarzalnych motywów.

Wyjątkowość budynków przejawiać się ma w charakterystycznych detalach -  wątków ceglanych i stolarki okiennej.

Budynek B1 (dla seniorów)
powierzchnia całkowita: 5391m2 

powierzchnia użytkowa: 2328m2 (60 mieszkań)

Budynek B2: 
powierzchnia całkowita: 6261,5m2 
powierzchnia użytkowa: 3510m2 (70 mieszkań)

Szacunkowy koszt inwestycji: 35mln zł

Planowany początek budowy: 2015 rok