DZIEDZINIEC MUZEUM HISTORYCZNEGO
W BIELSKU-BIAŁEJ - I NAGRODA W KONKURSIE

Tematem konkursowego zadania było rozszerzenie przestrzeni Muzeum poprzez wykorzystanie dziedzińca: przekształcenie przestrzeni zewnętrznej w wewnętrzną. 

Próbą odpowiedzi na tak sformułowany temat jest projekt dziedzińca jako nowej wielofunkcyjnej „komnaty”. Tworzy ją wstawiona w dziedziniec nowa struktura, przywodzącą na myśl tradycyjne elementy wystroju wnętrz – kasetonowy sufit czy baldachim. 

Struktura ta, składająca się z czterech stalowych słupów kilkunastometrowej wysokości i niesionego przez nie rusztu, stanowi oparcie dla zadaszenia, dzięki czemu odciąża mury zamku. Stanowi również bazę do mocowania elementów takich jak ekrany, plansze, oświetlenie, nagłośnienie, niezbędnych dla wydarzeń organizowanych przez Muzeum - wystaw, koncertów, odczytów, projekcji filmowych czy spektakli. Dzięki zaprojektowanemu systemowi montażu nie ma potrzeby wstawiania tymczasowych systemów scenicznych.

  • klient MUZEUM HISTORYCZNE W BIELSKU BIAŁEJ
  • statusPROJEKT 2013 / REALIZACJA 2014
  • lokalizacjaBIELSKO-BIAŁA
  • zespółMARCIN GARBACKI, KAROLINA TUNAJEK, MACIEJ RĄBEK, JAKUB TOLAK, MACIEK KOSSOWSKI
  • zdjęciaRAFAŁ KŁOS

Kamienna posadzka została zaprojektowana z marmurowych płyt kamiennych, których rysunek jest wariacją na temat nieregularnego kształtu dziedzińca.W posadzce rozmieszczona jest sieć punktów elektrycznych dających możliwość różnorodnej aranżacji przestrzeni.

Ażurowe moduły zamocowane w ruszcie tworzą półprzeźroczystą dekoracyjną strukturę, filtrującą i rozpraszająca światło. Moduły zostały wycięte i wygięte z blachy aluminiowej. W każdym z dwudziestu pól rusztu znajduje się dwadzieścia pięć modułów.

Szklany dach, wykonany w ślusarce z profili aluminiowych, oparty jest wielopunktowo na ruszcie stalowym.

Winda osobowa umieszczona w narożniku dziedzińca łączy wszystkie poziomy Zamku i pozwala na dostęp osobom niepełnosprawnym. Obudowa szybu windowego została wykonana z plecionej siatki stalowej.

Zaprojektowane zostały również nowe wrota szklane oddzielające dziedziniec od przejazdów bramnych. Wrota zostały wykonane z profili stalowych z chromowanymi pochwytami.

W ramach inwestycji przeprowadzono kompleksowy remont elewacji dziedzińca, wykonany zgodnie z programem konserwatorskim.